Pärnu, Suur-Jõe tn (lõigus Väike-Sepa - Kastani tn) kaugküttetorustiku rekonstrueerimine

Projekti tutvustus

Pärnu Suur-Jõe projekti eesmärk on renoveerida olemasolev vanemat tüüpi raudbetoonkanalis kaugküttetorustik. Sellega seoses paraneb võrgu töökindlus ning väheneb olemasolevate klientide võimalik soojuskatkestuste kestvus. Vähendatakse torustike soojuskadusid, vahetades välja olemasolev raudbetoonkünades torustik uue eelisoleeritud torustiku vastu. Uus torustik vähendab soojuskadusid vahetatavas lõigus 85,5% võrra. Soojuskadude vähendamisega kaasneb CO2 kokkuhoid.