Pärnu Riia mnt. - Suur-Jõe - Kastani piirkonna kaugküttetorustik

Projekti tutvustus

Pärnu Riia mnt. - Suur-Jõe - Kastani piirkonna kaugküttetorustiku renoveerimise projekti eesmärgiks on vahetada välja vana torustik uue vastu. Sellega vähendatakse soojuskadusid ning tõstetakse klientide varustuskindlust. Uus torustik vähendab piirkonna soojuskadusid 83% võrra. Soojuskadude vähendamisega kaasneb CO2 kokkuhoid.