Paide kaugküttevõrguga liitujad 2019

Projekti tutvustus

Projekti käigus liitub Paide kaugküttevõrguga kolm uut liitujat, kes kasutasid enne pelletikatelt ja ahikütet. Lokaalküttelt kaugküttele üleminek aitab säästa keskkonda, vähendada kadusid sooja tootmisel, kuna koostootmisjaamas on soojatootmine efektiivsem kui lokaalküttega igal tarbijal ning tagab tarbijale varustuskindluse.