Oshino Electronics Estonia ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Oshino Electronics Estonia OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Uue seadmetega muutub tootmine kiiremaks, suuremamahulisemaks ja ressursisäästlikumaks.