Orthez OÜ ressursitõhususe investeeringud

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Orthez OÜ uue CNC-töötlemiskeskuse ja saepurusilo (tornikujuline mahuti) . Orthez OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Uute seadmetega väheneb ettevõtte elektrienergiatarbimine 10%, toodang kasvab 1%/aastas ja tekib võimekus hakata efektiivselt turustama saepuru.