Ohtlike-ja eterniidijäätmete kogumisringide korraldamine Võru vallas

Projekti tutvustus

Projekti eesmärgiks on võimaldada liigiti kogutud jäätmete üleandmist vanemaealistele elanikele, kellel puudub transpordivõimalus jäätmete viimiseks jäätmejaamadesse. KOV-dele jäätmehoolduse arendamiseks mõeldud toetus ei kata kõiki vajalikke kulutusi jäätmete liigiti nõuetekohase kogumise arendamiseks.