Metsandussektori ühine kommunikatsiooniprojekt

Projekti tutvustus

Seoses üha süveneva linnastumise ja globaalsete väärtuste muutumisega on inimesed võõrandunud maaelust ning metsamajandusest. Kuigi puitu väärtustatakse keskkonnasõbraliku materjalina, seda hinnatakse kõrgelt nii ehituses, siseviimistluses kui ka mööblimaterjalina, siis inimesed ei mõista, kust puit tuleb ja kuidas seda saadakse ning ühiskonnas on hakanud levima arusaam, et metsade raiumine on halb. Samuti ei mõisteta, et Eesti metsasid majandatakse teadmiste põhiselt ja jätkusuutlikult ning metsandus on oluline osa biomajandusest. Kõige selle taustal on projekti eesmärgiks selgitada ühiskonnale jätkusuutliku metsamajanduse põhimõtteid, raieringi olemust, metsa ja puidu väärtust Eesti riigile ning metsanduse hea tava põhimõtteid. Oluline on laiemalt ka paremini selgitada metsa eluringi ja metsade majandamise positiivseid mõjusid nt kliimamuutuste kontekstis.