Luunja katlamaja renoveerimine

Projekti tutvustus

Projektiga on ettenähtud renoveerida olemasolev katlamaja täisautomaatselt töötavaks taastuvenergiat tootvaks katlamajaks. Vanad katlad asendatakse uue kaasaegse hakkpuidul töötava katlaga ja rajatakse automaatne hakkehoidla. Varustuskindluse tagamiseks jääb õlikatel.