Krimelte OÜ ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Krimelte OÜ uue tuutuvormimasina, kindapanek automatiseeritakse ja ehitatakse alajaam ümber. Krimelte OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine ja energiakasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Elektrienergia tarbimine langeb 1%, reaktiivenergia eest makstavad kulutused kaovad. Lisaks ettevõte vähendab sisseostetatavate tuutude koguseid ja hakkab ise rohkem tuutusid valmistama.