Keskkonnateadlikkust suurendavad õppeprogrammid Rakvere Gümnaasiumi õpilastele

Projekti tutvustus

Projekti eesmärgiks on võimaldada Rakvere Gümnaasiumi õpilastel osaleda
loodushariduskeskuste poolt pakutavates praktilistes õppeprogrammides, mis
suurendavad õpilaste keskkonnateadlikkust ning toetavad riikliku õppekava
rakendumist. Toetust kasutatakse Rakvere Gümnaasiumi õpilastele
organiseeritavate praktiliste loodushariduslike õppekäikude korraldamiseks
2018/19. õppeaastal.