Keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine Viitina järvele

Projekti tutvustus

Projekti eesmärgiks on rajada Viitina järvele kalapüügiplatvorm koos kahe infostendiga, et tagada kalapüügivõistluse "Viitina kuurits" toimumiskohale, Viitina järv, harrastuskalameestele vajalik taristu.