Keskkonnalubade ja aruannete menetlemise infosüsteemi (MIS) loomise I etapp

Projekti tutvustus

Projekti strateegiliseks eesmärgiks on arendada Keskkonnaministeeriumi valitsemisala vajadustest tulenev keskne kasutajasõbralik e-teenuste ja menetluste infosüsteem, mis asendab tehniliselt ja äriloogiliselt aegunud ning omavahel liidestamata infosüsteemid (keskkonnalubade infosüsteem, veekasutuse aruannete infosüsteem, õhusaasteallikate infosüsteem, jäätmearuandluse infosüsteem, pakendiregister, probleemtooteregister, jne).
Keskkonnalubade ja aruannete menetlemise infosüsteemi (MIS) loomise I etapp eesmärk on majandusseadustiku ja keskkonnaseadustiku nõuete rakendamine. Projekti tulemusel on keskkonnaalaste lubade, litsentside jms menetlemine e-keskkonda viidud ja kaasajastatud. Projekti realiseerimisega lihtsustatakse kasutajatele/klientidele pakutava teenuseid, tõstetakse ametnike haldussuutlikkus (väheneb käsitöö), vähendatakse andmeesitajate koormust (samu andmeid ei pea enam mitu korda esitama) ning soovitakse tõsta tehnoloogiliste lahenduste rakendamisega andmete kvaliteeti.