Karu Katus OÜ ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Karu Katus OÜ uue trapetspingi, painutuspingi ja giljotiini. Karu Katus OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine ja energiakasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Tooraine kasutus muutub 1,2% efektiivsemaks ja trapets20 toodang kasvab 5% ning liistude toodang 1%.