Jõhvi linna magistraaltorustike renoveerimine

Projekti tutvustus

VKGS teostab Jõhvi magistraalsete soojustrasside renoveerimist. Projekti raames asendatakse 2,5 km amortiseerunud soojustorustikke eelisoleeritud torudega.