Fors MW AS ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Fors MW AS uue fiiberlaserlõikepingi. Fors MW AS muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine ja energiakasutuse vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Elektrienergia tarbimine langeb kuni 50%, lõikegaaside kasutus väheneb kuni 30% ja lehtmetalli kasutamine kuni 2%.