FinEst Steel AS ressursitõhususprojekt

Projekti tutvustus

Proejkti tulemusena muudetakse ettevõtte tootmisprotsessi tooraine kasutust efektiivsemaks.