Eesti torikseente looduskaitseline seisund

Projekti tutvustus

Projekti eesmärgiks on koondada ja kaasajastada informatsiooni torikseente seisundi hindamiseks Eestis, ning koondatud andmete põhjal (1) seisundi määratlemine lähtuvalt IUCN ohustatuse kriteeriumitest ning (2) liikide kaitsevajaduste kirjeldamine ning (3) indikaatorväärtuse määramine lähtuvalt nende seisundist ja ökoloogiast.