Eesti Höövelliist OÜ Sürgavere tehase ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Investeeringu käigus soetab Eesti Höövelliist OÜ uue lihviliini koos konveieriga. Eesti Höövelliist OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Oksavaba sõrmjätkatud liimpuit plaadi
kasutus langeb 2%.