Eesti Elecster AS ressursitõhususe investeering

Projekti tutvustus

Projekti raames soetatakse universaalne treipink, digitaalne kvaliteedikontroll ja automaatkapp, mis kõik võimaldavad ettevõtte tootmist automatiseerida ja digitaliseerida. Projekti tulemusena saavutatakse ressursisääst toodanguühiku kohta ning digitaliseeritakse aruandlust.