Skip to content
Vaegnägijatele

Korduskasutatava joogitopsi katseprojekt Tallinn-Tartu maanteel

Staatus

Toimumas
Ühekordne joogitops Foto: Pexels

Projekti raames võetakse Tallinn-Tartu maantee tanklates 9-12 kuuliseks perioodiks kuumade jookide kaasamüügil kasutusele korduskasutatavad joogitopsid. Tanklakettide, topsiteenuse pakkujate ja avaliku sektoriga koostöös luuakse lahendus, kus ostes korduskasutatavas topsis kuuma joogi ühest tanklaketist, saab panditaara tagastada teise tanklaketti või laialt kättesaadavatesse kogumiskastidesse. Korduskasutatavate joogitopside ringlusmudeli arendamise abil soovitakse vähendada ühekordsete plastpakendite kasutamist.  

Ühekordne joogitops on meie ajastu üks sümboolseid mugavustooteid. Hinnanguliselt kasutatakse väikeses Eestis ca 200 000 joogitopsi päevas. Keskmiselt on ühe topsi kasutusiga kõigest 12 minutit. Sealhulgas ostetakse ainuüksi Tallinn – Tartu maantee tanklatest igapäevaselt ca 6000 kohvijooki. 

Nii jõuab ühekordse pakendijäätmena meie elukeskkonda 72 miljonit ühekordset topsi aastas. Selle tooraine kulu keskkonnamõjusse arvutatult tähendab 95 kg plastiku ja 643 kg puidu raiskamist ning 1050 kg CO2 heidet aastas. Lisaks peame arvestama kaudse mõjuga, mida põhjustavad metsa alla ja merekeskkonda jõudvad ühekordsed topsid – lagunemisel eraldub neist mikroplasti, mis teeb kahju meie elusloodusele. 

Projekti üks olulisem osa ongi ristleva joogitopside ringlussüsteemi väljatöötamine ning selle katsetamine praktikas Tallinn-Tartu maantee ääres paiknevates tanklates. See tähendab, et katseprojekti vältel pakutakse korduskasutatavaid joogitopse ja ristkasutatavat tagastustaristut (sh ühtset panditasu lahendust), korraldatakse joogitopside transport ja pesu, koolitatakse personal ja seadistatakse tanklate ning topsiteenuse pakkujate suhtluseks vajalikud süsteemid. Täna on Eestis kasutusel mitu üksteisega mitte ühilduvat pakendi korduskasutussüsteemi. Osapoolte koostöös loodav terviklik lahendus muudab tarbija jaoks keskkonnasõbralikumate valikute tegemise lihtsamaks ja panditaara tagastamise senisest mugavamaks. 

Muu hulgas loob katseprojekt uusi tõenduspõhiseid teadmisi, mida saab rakendada kogu pakendisektor. Tulevikuvaates soovitakse Eestisse rajada toimiv ringlusmudel, mida oleks võimalik tanklate kõrval kasutusele võtta ka muudes ettevõtetes, kus pakutakse joogi kaasaostmise võimalust. Samuti on eesmärgiks tulevikus süsteemiga liita ka teisi pakendeid (nt toidukarbid).

Projekti aitavad läbi viia Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kliimaministeerium ja Avaliku Sektori Innotiim. 

Esimese sammuna sõlmitakse projektis osalevate tanklakettidega hea tahte kokkulepe, millega osapooled kinnitavad oma soovi hakata korduskasutustopse tanklates kohvimasina juures pakkuma ja teha katseprojekti kestel vajalikke ettevalmistusi ringlussüsteemi kasutuselevõtuks.

Projekti elluviimisega aitab KIK teha Eesti riigil olulisi samme plastijäätmete vähendamiseks. 

Kontakt