Content section

NB! Eraisikute ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni taotlusvooru info leiate SIIT

***

Toetuse taotlemiseks tuleb KIKASesse ja E-toetuse keskkonda siseneda ID-kaardiga. 
Palun kontrollige ja uuendage oma ID-kaardi sertifikaate, ID-kaardi algajatel kasutajatel soovitame tutvuda ka ID-kaardi mentorõppega.

 

Keskkonnaprogramm 

Ava KIKAS

Keskkonnaprogrammis taotluste esitamise tähtaeg kuulutatakse välja KIKi ja keskkonnaministeeriumi kodulehel kuu aega enne tähtaega. Taotluse menetlemis- ja otsustusprotsess kestab 4-5 kuud.

Keskkonnaprogrammi eesmärgid, toetatavad tegevused, hindamise kriteeriumid, rahastusotsuste tegemise kord jms on kinnitatud keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a. määruses nr 13. Enne taotluse koostamist soovitame tutvuda keskkonnatasude seaduse, 17.veebruaril 2006 kinnitatud keskkonnaministri määrusega nr 13 ja KIKi finantseerimise korraga, kus on täpsustatud nõuded taotlejale, taotlusele ning taotleja omafinantseeringu määrad.

KIKi taotlusvoorude ja -materjalide kohta leiab infot KIKi kodulehelt toetavate tegevuste alt. 
 

 

Euroopa Liidu struktuuritoetus ja heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Ava E-toetuse keskkond

Aastatel 2014-2020 on Eestile erinevate valdkondade toetusteks eraldatud 4,4 miljardit eurot. Täpsem info siit. Toetuse taotlemine EL fondidest käib kas läbi avatud taotlusvooru, investeeringute kava või programmide.

KIKi taotlusvoorude ja -materjalide kohta leiab infot KIKi kodulehelt toetatavate tegevuste alt.

Kuidas meid leida