Skip to content
Vaegnägijatele

Ühiskondlik panus

Arvestades KIKi missiooni, visiooni ja eesmärke, mis on suunatud terve elukeskkonna hoidmisele, soovime ka ise organisatsioonina olla eeskujuks.  

Selleks järgime oma igapäevategevuses järgmisi põhimõtteid:

  • püüame olla ressursitõhusad ja rakendame energiasäästu meetmeid
  • toimetame paberivabalt
  • väldime jäätmeteket ja edendame jäätmete liigiti kogumist;
  • toodete ja teenuste ostmisel lähtume võimalusel keskkonnahoidlike hangete põhimõtetest
  • edendame säästvat transpordikorraldust
  • tagame oma töötajatele tervisliku ja sotsiaalselt vastutustundliku töökeskkonna (ergonoomilised töötingimused, võimalused tervise edendamiseks, töötajate teadlikkuse tõstmine jms).   

Oleme liitunud sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppega. 2022. aasta maikuus allkirjastas 23 organisatsiooni kolmest erinevast sektorist koostöökokkuleppe, kus suur hulk mõjukaid organisatsiooni näitavad välja koostöötahet viimaks edasi ühiskonda ja keskkonda positiivset mõju loovat valdkonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleme liitunud Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbanki Annetame aega võrgustikuga, mille eesmärk on anda oma töötajatele aastas üks tasustatud vaba päev, et töötajad kasutaksid seda heategevuse tegemiseks. Kasutame seda võimalust üheskoos KIKi sünnipäeval maikuus, kui anname oma panuse keskkonna heaks talgutöid tehes. 

KIK talgutöödel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aitame noorte ja laste keskkonnateadlikkust suurendada ning innustada neid maailma muutma. On ju tänased noored meie homsed otsustajad. Seetõttu korraldame 18–30-aastastele noortele mõeldud roheideede konkursi Negavatt ning kooliõpilastele mõeldud videokonkursi mini Negavatt.

Negavati grupipilt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotod: Kerli Halliste, Kadri Erlenheim ja KIK