• 15. november 2020

  Ootame taas videokonkursi „Mini Negavatt“ raames I-VI klasside õpilaste keskkonda säästvaid lahendusi. Sellel aastal on konkursi teema „Autodesse uppuv maakera.“  

  Maanteeameti andmetel on Eestis 2020. aasta seisuga arvel  804 574 sõiduautot – see teeb pea iga teise Eesti elaniku kohta ühe auto. Kõige energiakulukamad transpordiliigid on maantee- ja õhutransport  ning väikseima keskkonnamõjuga transpordiliigiks peetakse veetransporti, millele järgneb raudteetransport. Sõitjateveos on säästvuse seisukohalt olulisemad ühistransport ning kõndimine ja jalgrattasõit.

 • 17. november 2020

  KIK avas 14. septembril taotlusvooru, mille eesmärk on Eestis või välisriigis väljatöötatud ja Eestis lisandväärtuse saanud lahenduste, teadmiste, teenuste ja toodete viimine arenguriikidesse, mis aitavad kliimamuutusi leevendada ja/või kliimamuutuste mõjuga kohaneda. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. november kell 17.00.

  Toetuse kohta leiab rohkem infot KIKi kodulehelt siit. 

 • 27. november 2020

  Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mis aitavad sademevett hajutada ning seda pinnasesse siduda, sh maaparandussüsteemide ja muude kuivendussüsteemide uuendamist, äravoolu soodustavaid, veetaset alandavaid, kõrgveetekke võimalusi vähendavaid ehitustehnilisi tegevusi ning muid ehituslikke tegevusi, mis on vajalikud veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide kaitseks.

 • 09. veebruar 2021

  Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mis aitavad sademevett hajutada ning seda pinnasesse siduda, sh maaparandussüsteemide ja muude kuivendussüsteemide uuendamist, äravoolu soodustavaid, veetaset alandavaid, kõrgveetekke võimalusi vähendavaid ehitustehnilisi tegevusi ning muid ehituslikke tegevusi, mis on vajalikud veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide kaitseks.