• 29. september 2020

  Kutsume innovatsioonifondi projektitaotlust ettevalmistavaid ettevõtteid osalema 29. septembril 2020 toimuvale infoseminarile (eesti keeles).  

 • 01. oktoober 2020

  Toetuse eesmärk on suurendada teisese toorme kasutust ja vähendada esmase toorme ammutamist läbi jäätmete liigiti kogumise võimekuse suurendamise kohalikes omavalitsustes. Tegevusega toetatakse kohalike omavalitsuste jäätmete liigiti kogumise taristu arendamist (rajamist ja laiendamist), biojäätmete käitlemist ning vajaliku inventari soetamist.

  Toetust jagame heitmekaubanduse kauplemissüsteemist ning meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

 • 17. november 2020

  KIK avas 14. septembril taotlusvooru, mille eesmärk on Eestis või välisriigis väljatöötatud ja Eestis lisandväärtuse saanud lahenduste, teadmiste, teenuste ja toodete viimine arenguriikidesse, mis aitavad kliimamuutusi leevendada ja/või kliimamuutuste mõjuga kohaneda. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. november kell 17.00.

  Toetuse kohta leiab rohkem infot KIKi kodulehelt siit.