• 26. jaanuar 2021

  Teisipäeval, 26. jaanuaril kell 10 toimub veebi teel Euroopa Liidu Innovatsioonifondi väikeprojektide infoseminar, et tutvustada vooru hindamiskriteeriume ja korduma kippuvaid küsimusi taotlusvormi kohta. 

 • 09. veebruar 2021

  Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mis aitavad sademevett hajutada ning seda pinnasesse siduda, sh maaparandussüsteemide ja muude kuivendussüsteemide uuendamist, äravoolu soodustavaid, veetaset alandavaid, kõrgveetekke võimalusi vähendavaid ehitustehnilisi tegevusi ning muid ehituslikke tegevusi, mis on vajalikud veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide kaitseks.

 • 01. märts 2021

  Avasime 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru 11. jaanuaril. Taotlusi saab esitada kuni 1. märtsini 2021.

  Taotlusvoorust saab toetust kaheksas valdkonnas konkreetsetele tegevustele, mille kohta leiab infot järgnevatelt linkidelt: 

 • 10. märts 2021

  Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üleeuroopaline fond, mille eesmärk on suurendada uusi ja innovaatilisi madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu.

 • 31. märts 2021

  26. novembrist 2020 sai toetust taotleda jäätmete ringlussevõtuks ja ettevalmistamiseks. Taotluste vastuvõtt lõpeb 31. märtsil 2021 kell 17. 

  Toetusega tuleb biolagunevate jäätmete jäätmete ringlussevõtt korraldada Saare-, Hiiu-, Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Rapla-, Jõgeva-, Valga-, Põlva-, Võru- või Ida-Virumaal. Toetust saavad taotleda kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus, kohalike omavalitsuste ühisasutus või kohalike omavalitsuste ühendus. Samuti eraõiguslik juriidiline isik.

  Infopäev toimub 12. jaanuaril 2021 kell 10 veebi vahendusel.