• 31. märts 2017

  Hea koostööpartner!

  Kutsume Teid

   

  KESKKONNAHARIDUSE EDENDAMISEKS
  ÜHISE TEGEVUSE MEMORANDUMI

   

  allkirjastamisele 31. märtsil 2017 kell 10:00
  Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskusse.

   

  Memorandumi allkirjastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja keskkonnaminister Marko Pomerants.

 • 31. märts 2017

  KIK võtab poollooduslike alade investeeringute taotlusvooru projekte vastu kuni 31. märtsini 2017. Taotluste vastuvõtt jätkub 19. detsembrist 2017.

  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetatakse projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Samuti toetatakse hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalike töövahendite ja kariloomade soetamist.

 • 04. aprill 2017

  Alates 18. maist 2015 on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuses avatud taotlusvoor meetmes „Veemajandustaristu arendamine“. 26. veebruaril 2017 muutusid käimas olevas avatud taotlusvoorus toetuse taotlemise tingimused.

  Määruse muudatusi ja rahastamise tingimusi tutvustatakse teabepäeval 4. aprillil kell 10:30 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis.

  Taotlusvoor on avatud, taotluse esitamisel tuleb juhinduda 26.02.2017 jõustunud määruse redaktsioonist. 

  Ajakava:

  10:15-10:30 Kogunemine

 • 04. aprill 2017

  Alates 9. veebruarist saab esitada taotlusi toetuse saamiseks kaugkütte soojustorustike renoveerimiseks ja täiendavate ühenduste rajamiseks, kaugküttekatelde renoveerimiseks ning uute kaugküttesüsteemide rajamiseks.Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

  Taotlema on oodatud soojusettevõtjad, kohaliku omavalitsuse üksused või kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluvad äriühingud. Katelde renoveerimiseks on planeeritud toetust kokku 12 miljonit eurot. Soojustorustike renoveerimiseks, täiendavate ühenduste loomiseks ja uue kaugküttesüsteemi rajamiseks 6 miljonit eurot.

 • 06. aprill 2017

  KIK avas teise toetuste taotlusvooru biometaani tarnimise taristu ning uute tankimisvõimaluste rajamiseks. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud alates 20. veebruarist kuni 6. aprillini 2017.

  Toetust antakse projektidele, mis panustavad biometaani tarnimisse ja tankimisvõimaluse pakkumisse avalikus lahus- või võrgutanklas.

 • 11. aprill 2017

  Projekti „LIFE to alvars” loopealsete taastamise koolitus

  11.04.2017 Muhus, Koguval

  Päevakava

  11:00                kogunemine Koguval, Vanatoa turismitalu parklas

  11:05-12.30       loopealse taastamise näidistööd ja tulemustega tutvumine Koguva-Igaküla loopealsel - võsagiljotiin ja -purustaja, väljavedu

  12:30-13.00       lõunasöök Vanatoa turismitalus

  13.00-13.15       Eerika Purgel, ÜF looduskaitse projektide elluviimise praktiline külg

 • 19. detsember 2017

  KIK võttis poollooduslike alade investeeringute taotlusvooru projekte vastu kuni 31. märtsini 2017. Taotluste vastuvõtt jätkub 19. detsembrist 2017.

  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetatakse projekte, mis aitavad säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Samuti toetatakse hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist ja rajamist ning alade hoolduseks vajalike töövahendite ja kariloomade soetamist.