• 07. veebruar 2022

  Taotluste vastuvõtt arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide täitmise IV toetusvoorus lõpeb 7. veebruaril 2021 kell 17.  

 • 14. veebruar 2022

  Keskkonnaprogrammi põhivooru avame 14. veebruaril. Taotlusvoor on avatud kaheksas valdkonnas alaprogrammide/valdkondade kindlatele tegevustele. Täpsemalt vaata infot KIKi kodulehelt siit (valige rahastusallika filtrist keskkonnaprogramm). Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2022. Uuendusena avaneb kaasrahastamise programm, mille eesmärk on toetada projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest (näiteks LIFE).

 • 14. veebruar 2022

  Taotluste vastuvõtt kohalike omavalitsuste ringmajanduse pilootprojektide välja töötamiseks ja elluviimiseks lõpeb 14. veebruaril 2022 kell 17. 

  Toetust saavad küsida kohalikud omavalitsused, nende  hallatavad asutused ning maakondlikud omavalitsusliidud ringmajanduse lahendusteks. KIK toetab toodete korduskasutuse, paranduse ja renoveerimisega seotud tegevusi nagu näiteks korduskasutuskeskused, parandustöökojad, kogukondlikud projektid, digitaalsed süsteemid ning koostöövõrgustikud, millel on ka praktiline lahendus. 

 • 22. veebruar 2022

  Keskkonnaprogrammi taotlusvooru infopäev toimub 22. veebruaril kell 10-17 veebi teel. Kuulama saab tulla huvipakkuvaid ettekandeid konkreetsetel kellaaegadel.

  Infopäeval osalemiseks on vaja end eelregistreerida ja seda saab teha 21. veebruarini siin. Kõigile registreerunutele saadame 21. veebruaril osalemislingi. 

  PÄEVAKAVA:

 • 14. märts 2022

  Taotluste vastuvõtt kliimateadlikkuse suurendamiseks lõpeb 14. märtsil 2022 kell 17. 

  Toetust saavad ülikoolid koolieelsetele asutustele, üldharidus- ja huvikoolidele ning keskkonnahariduskeskustele mõeldud kliimamuutuste mõju leevendamise ja kohanemise õpetamise strateegiate, õppevahendite ja koolitusmaterjalide välja töötamiseks. Toetuse kohta leiab täpsemat infot siit

 • 31. märts 2022

  Avasime 2022. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru 14. veebruaril. Taotlusi saab esitada kuni 31. märtsini 2022.

  Taotlusvoorust saab toetust kaheksas valdkonnas konkreetsetele tegevustele, mille kohta leiab infot järgnevatelt linkidelt: