Content section

ÜLDISI ABIMATERJALE TOETUSE SAAJALE

KIKi keskkonnaprogrammist kaasrahastatavate projektide puhul tuleb viidata ka KIKi keskkonnaprogrammile, toetusele viitamise juhendi ja logod leiate KIKi kodulehelt siit. 

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõte

Selleks et kasutada Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi struktuuri- ja investeerimisfondide raha, peab  järgima soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtet. See tähendab, et oma tegevustes tuleb igati arvestada soolise aspektiga ning tagada ühtlasi juurdepääs puudega inimestele. Selline kohustus puudutab nii toetuse jagamist korraldavaid asutusi kui ka toetuse saajaid.

Lisainfot ja nõu soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemisega arvestamise kohta nii taotlustes kui ka rahastuse saanud projektides saate Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuselt. Võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse veebilehe leiate SIIT.

Kuidas meid leida