Content section

Kes koordineerib riigiabi teemat Eestis ja kust saab lisainfot?

Eestis koordineerib riigiabi küsimusi rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond. Põllumajandus- ja kalandusabiga tegeleb peamiselt põllumajandusministeerium ning transpordiabiga majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Lisainfot riigiabi kohta leiab: 

Kuidas meid leida