Content section

Andmesüsteemi KIKAs juhendid

KIKASe videod: 

NB! Kuna KIKASt on aja jooksul kasutajale mugavamaks kasutamiseks edasi arendatud, esineb juhendites ja KIKASes mõningaid erinevusi. 

Kuidas meid leida