Content section

2020

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus (jõustus 07.02.2020)

NB! Keskkonnaprogrammi 2020 projektide elluviimine toimub keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 alusel. Nende projektide elluviimisel ei kohaldu finantseerimise kord.

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused (kinnitatud 12.02.2020)

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused (kinnitatud 12.02.2020)

Sihtfinantseerimise leping

Väljamaksed ja aruanne

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta

Toetusele viitamine

Kuidas meid leida