Content section

2018 I ja II voor

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus

2018. aasta keskkonnaprogrammi I taotlusvooru muudatused

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused

Finantseerimise kord (kinnitatud 23.01.2018)

Finantseerimise kord (kinnitatud 26.04.2018)

Finantseerimise kord (kinnitatud 27.11.2018)

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Projekti eelarve ja kuludeklaratsiooni täitmise näidis
Näidis 6 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta
Näidis 7 Katlamajade eelarvevorm

Kuidas meid leida