Content section

KESKKONNAPROGRAMMI PROJEKTIDE ELLUVIIMINE

Otselink

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus (jõustus 16.04.2021)

NB! Keskkonnaprogrammi 2021 projektide elluviimine toimub keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 alusel. Nende projektide elluviimisel ei kohaldu finantseerimise kord.

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused (kinnitatud 08.01.2021)

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused (kinnitatud 08.01.2021)

Sihtfinantseerimise leping

Väljamaksed ja aruanne

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta

Toetusele viitamine

Otselink

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus (jõustus 07.02.2020)

NB! Keskkonnaprogrammi 2020 projektide elluviimine toimub keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 alusel. Nende projektide elluviimisel ei kohaldu finantseerimise kord.

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused (kinnitatud 12.02.2020)

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused (kinnitatud 12.02.2020)

Sihtfinantseerimise leping

Väljamaksed ja aruanne

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta

Toetusele viitamine

Otselink

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused

Finantseerimise kord (jõustus 25.01.2019)

Finantseerimise kord (kinnitatud 23.04.2019)

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Projekti eelarve ja kuludeklaratsiooni täitmise näidis
Näidis 6 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta
Näidis 7 Katlamajade eelarvevorm

Otselink

Keskkonnatasude seadus

Keskkonnaministri määrus

2018. aasta keskkonnaprogrammi I taotlusvooru muudatused

Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused

Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekunud rahast vähese tähtsusega abi andmise tingimused

Finantseerimise kord (kinnitatud 23.01.2018)

Finantseerimise kord (kinnitatud 26.04.2018)

Finantseerimise kord (kinnitatud 27.11.2018)

Näidis 1 Teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Näidis 2 Osalejate registreerimisleht
Näidis 3 Tööajatabel
Näidis 4 Sõiduaruanne
Näidis 5 Projekti eelarve ja kuludeklaratsiooni täitmise näidis
Näidis 6 Koondinfo jäätmete liikide ja koguste kohta
Näidis 7 Katlamajade eelarvevorm

Otselink

KIKASe videod: 

NB! Kuna KIKASt on aja jooksul kasutajale mugavamaks kasutamiseks edasi arendatud, esineb juhendites ja KIKASes mõningaid erinevusi. 

Kuidas meid leida