Content section

Õigusraamid

Projekti elluviimise tingimused on kirjas projekti rahastamise lepingus/toetuse rahuldamise otsuses. Projekti elluviimisel jälgida ka meetme määrust ja muid kohalduvaid seadused, näiteks „Riigihangete seadus“.

- riigihalduse ministri 13.01.2017 määrus nr 2  „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“  (edaspidi lasteaiad);
- keskkonnaministri 25.05.2018 määrus nr 13 „meetme „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi üleujutused);
- keskkonnaministri 07.06.2016 määrus nr 16 „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi arenguriigid).

Nõuded avalikustamisele tulenevad projekti rahastamise lepingust ja määruse § 18. Vajalikud logod:

  1. Rahandusministeerium (ka Keskkonnaministeeriumi logo)
  2. KIK
Kuidas meid leida