Veised roostunud rannaniitu päästma

Hiiumaal asuva Salinõmme soolaku ja rannaniitude taastamiseks soetati eurorahade toel 21 Aberdiin-Anguse tõugu veist. MTÜ Arhipelaag on koostöös kohalike talunikega Hiiumaa rannaniitude säilimise nimel tegutsenud aastaid. “Meie soetame loomad ja korraldame projektijuhtimist, talunikud kasvatavad loomi, hoolitsevad rannaniitude eest ja saavad vastutasuks endale veiste järelkasvu,” selgitas MTÜ esindaja Toomas Kokovkin. KIK rahastas Hiiumaa laidude maastikukaitsealal Salinõmme soolaku ja rannaniitude (75 ha) loodusväärtuste taastamist EL Regionaalarengu Fondi vahenditest 90 158 euroga.

Väärikad elu- ja töötingimused

Projekti käigus osteti loomad, ehitati neile varjualused, seati sisse heinapallide ladustamise plats ning parandati loomade liikumisrada oma “töökohale” ehk rannarohumaale. Kuna Salinõmme soolakuala oli suures osas kinni kasvanud, tuli seal ka 21 hektaril pilliroogu niita ja purustada. KIKi toetatud projekt on mõjunud hea starditõukena, sest pärast seda ehitas maaomanik koostöös Eestimaa Looduse Fondiga keskkonnasõbraliku sõnnikuhoidla. Hiljem ehitas maaomanik ka veiste talvelauda. Salinõmme soolakuala on üks suuremaid Eestis. Meresoola kontsentratsioon tõuseb sealses mullas tasemeni, mis paneb kasvama soolakutaimed. Soolakuala vaheldub endiste rannaniitudega ja on puhveralana ümbritsetud kaitsealuse metsa ja merega. 1990. aastate alguses lõppes selles piirkonnas karjatamine ja ala hakkas roostuma. 2011. aastaks oli hinnanguliselt 70% alast roostunud ehk rannaniidud hävinud. Soolaku ja rannaniidu taastamine peaks aitama parandada vähemalt üheksa kaitsealuse liigi ja kahe kaitsealuse elupaigatüübi olukorda.

PS! Artiklis kajastatud summa võib erineda paremal kuvatavate summadega, kuna artiklis kajastatakse projekti lõplikku maksumust ning paremal taotluse summat.