Sauga kool läks üle maaküttele

Pärnumaal asuv Sauga koolimaja läks suvel seniselt õliküttelt üle maasoojusel põhinevale küttesüsteemile, mis vähendas tuntavalt kooli küttekulu ja keskkonnareostust.

Sauga Põhikoolis oli varem lokaalne, mittetaastuval kütteallikal ehk õlil põhinev keskküte, millega köeti nii kooliruume kui ka tarbevett. Maaküttesüsteemi paigaldamine vähendas ka sooja tootmiseks vajalikku energiakulu, mille arvestuslik kokkuhoid on soojuspumba kasutusest 154 300 kWh/aastas.

Samuti on tegu oluliselt väiksema keskkonnareostusega – CO₂ heitkogus vähenes ligi 63 tonni, mis on 67% vähem kui endise küttesüsteemiga. Uus küttesüsteem on vanaga võrreldes ka tunduvalt soodsam pidada, mis annab omakorda võimalusi teha täiendavaid investeeringuid kooliõpilaste olme parandamiseks.

Hooldekulud vähenesid esialgsetel hinnangutel pea poole võrra. Maaküttesüsteemi kogumaksumus oli 62 000 eurot ning KIK toetas ettevõtmist keskkonnaprogrammist poole ulatuses.

 

PS! Artiklis kajastatud summa võib erineda paremal kuvatavate summadega, kuna artiklis kajastatakse projekti lõplikku maksumust ning paremal taotluse summat.