Keilas toodetakse reoveemudast kompostmulda

Paljudesse linnadesse rajati kanalisatsioonivõrk ja esmane ühisveevärk ligi 50 aastat tagasi. Sedalaadi vanu süsteeme kimbutavad alatised tehnorikked. Ka Keila linn seisis silmitsi paratamatu vajadusega oma veevärki põhjalikult uuendada.

AS Keila Vesi ajakohastas kogu veehaardekompleksi, renoveeris linna suurimad kanalisatsioonikollektorid ning peamised veemagistraalid. Projekti käigus rekonstrueeriti ka puurkaevupumplad ja rajati veel üks juurde. Seni mulla all olnud joogiveereservuaarid kaevati välja, need puhastati, kaeti isolatsiooniga ja vahetati kogu sisetorustik.

Ligi neljandik investeeringutest kulus Eestis suhteliselt ainulaadse, kinnisel trummelkompostimisel põhineva reoveesettest kompostmulla valmistamise tehnoloogiale. Kui varem reoveemuda ladestati, siis nüüd pannakse see trummelkompostrisse, segatakse turbaga ning toodetakse nõnda kompostmulda, mida saab kasutada haljastustöödel, tee-ehituses ja mujal.

Mõistliku tarvituse korral ei vaja Keila linna veemajandus suuremahulisi investeeringuid lähima paarikümne aasta jooksul.