Alexela uus gaasitankla lõi eeldused taastuvenergia laiemaks levikuks

Alexela Eesti avas Võrus 2017 augustis KIKi toel valminud Baltimaade esimese CNG ehk surugaasitankla, mis loob piirkonnas hea võimaluse keskkonnasõbralikuma biometaani kasutamiseks auto- ja bussikütusena.

Surugaasitankla avamine toetab Eesti eesmärki tõsta aastaks 2020 taastuvenergia kasutamise transpordisektoris kuni 10%-ni (Eurostati andmetel oli 2015. aasta vastav number 0,4%). CNG autogaasi põlemine tekitab võrreldes bensiiniga 60% vähem süsinikoksiidi, 50% vähem süsivesinikke ja 45% vähem

lämmastikoksiide. Vajadus surugaasitankla järele tulenes sellest, et Võru maakonnas puudub maagaasi ülekandevõrk. Uus tankla ei ole ühendatud maagaasitorustikku; maagaas veetakse LNG ehk veeldatud kujul tanklasse veokitega, misjärel see taasgaasistatakse. Tankla esmane sihtotstarve on teenindada maakonnaliinide gaasibusse, mida ei saanud seni piirkonnas puuduva gaasitankla tõttu kasutada. Lisaks on CNG autokütusena võitmas poolehoidu ka eratarbijate hulgas, kelle jaoks on tähtis keskkonnahoid ning hinnasääst.


Foto: Jaanus Tanilsoo

Võru tankla rajamise maksumus oli 373 000 eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus oli 130 000 eurot. Kokku toetab KIK Eesti eri paikadesse biometaani tankimise võimekusega tanklataristu rajamist 2 622 823 euroga.

***

KIKi energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov:

On hea meel, et sellest meetmest esimene biometaani tankimise võimekusega tankla on valmis saanud ja Võru maakonna elanikud saavad kasutada surugaasi kütusena kasutavat transporti. Loodame läbi selle tegevuse anda tõuke alternatiivsete ja keskkonnasäästlikumate kütuste laialdasemale kasutusele Eestis.