Content section

Teavita toetuse väärkasutamisest

Teavita KIKi toetuse väärkasutamisest aadressil vihje [at] kik.ee või all oleva lahtri kaudu. 

Lisaks on võimalik vihjeid edastada:

Struktuuritoetustega seotud finantshuvide kaitsega tegeleb Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF, European Anti-Fraud Office). Eestis täidab OLAF-i partneri rolli Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond. Rikkumistega seotud infot on võimalik saada OLAF-i kodulehelt. Struktuuritoetuste väärkasutamisest saab teavitada Rahandusministeeriumi aadressil rikkumised [at] fin.ee.

Korruptsioonijuhtumist anna teada:

  • Kaitsepolitseiameti korruptsioonijuhtumite vihjetelefonil: 6 121 500
  • Politsei- ja Piirivalveameti korruptsiooniga seotud vihjed: korruptsioonivihje [at] politsei.ee või 6 123 657
Pildi CAPTCHA
Kuidas meid leida