Skip to content
Vaegnägijatele

Üleeuroopalise LIFE programmi kontaktisikud on Eestis nähtu ja tehtu üle vaimustuses

Muu
LIFE kontaktisikud Foto: KIK

13.-14. juunil võõrustasid KIK ja Kliimaministeerium rahvusvahelist üleeuroopalise LIFE programmi kontaktisikute seltskonda. Külastuse eesmärk oli LIFE programmi riiklike kontaktpunktide vaheline partnerluse loomine ja arendamine, mis võimaldab paremat teadmiste ja kogemuste vahetamist, hõlbustab partnerite leidmist ning aitab parandada LIFE programmist taotlejate nõustamise kvaliteeti.

Kohal oli 40 LIFE kontaktisikut 19 riigist: Eestist, Austriast, Horvaatiast, Tšehhist, Küproselt, Soomest, Saksamaalt, Kreekast, Ungarist, Islandilt, Iirimaalt, Itaaliast, Leedust, Maltalt, Hollandist, Poolast, Portugalist, Sloveeniast ja Slovakkiast. LIFE kontaktisikud aitavad oma riigis muuta LIFE programmi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlikkust programmi võimalustest, samuti aitavad parandada projektitaotluste kvaliteeti ning leida sobivaid partnereid. Kokkuvõtvalt tasub alati nende poole pöörduda, kui on idee LIFE programmi projektitaotluse esitamisel, aga vaja oleks tuge ja nõu. 

KIKi LIFE projektijuhi Gady Künnapuu sõnul on taolised rahvusvahelised kohtumised ja ühistegevused äärmiselt kasulikud. "Siit võib sündida nii mõnigi hea koostöö. Seltskond oli Eestis nähtu ja tehtu üle vaimustuses ning juba peetakse plaane jätkukohtumiste korraldamiseks," lisab ta. 

Künnapuu toob veel esile, et ka hetkel on üleeuroopaline LIFE programm avatud ning Eesti asutused on taas oodatud toetust taotlema keskkonna-, looduskaitse- ja kliimaprojektide elluviimiseks. Sellel aastal läheb jagamisele 611 miljonit eurot. "LIFE toetuse abil on Eestis võimalik ellu viia mahukamaid ja suurema mõjuga projekte, kui riigisisesed toetused seda võimaldavad. Eesti projektidel on seni LIFE programmist toetust küsides hästi läinud, seega ei tasu karta konkureerimist teiste Euroopa Liidu riikidega."

Taolised rahvusvahelised kohtumised ja ühistegevused on äärmiselt kasulikud. Nendest võib sündida nii mõnigi hea koostöö.

LIFE projektijuht Gady Künnapuu
 

Eestis külastasid LIFE kontaktisikud Ida-Virumaad, kus tutvuti Eestis rahastust saanud LIFE projektidega, täpsemalt olid nimekirjas LIFE-IP Loodusrikas Eesti, LIFE Mires Estonia, Baltic Sturgeon LIFE, LIFE-IP CleanEST ja LIFE Revives

  • Mädapea tammikus mudakonnatiikidel tutvustati neile väikeveekogude taastamist ja seeläbi mudakonna ja harivesiliku asurkonna päästmise katset LIFE-IP Loodusrikas Eesti projekti raames. Kahepaiksete teadlase Riinu Rannapi juhendamisel leidis rahvusvaheline seltskond väikeveekogudes kahlates harivesiliku munad, ühest ka emaslooma. Seltskond oli taastamistöödest tõeliselt huvitatud.
  • Mädapea tammikust sõideti edasi järgmistele Ida-Virumaa loodusobjektidele, mida on taastatud või korrastatud LIFE programmi rahastusel. Eestimaa Looduse Fondi projekti LIFE Mires Estonia tutvustasid Tudu õpperajal märgalade eksperdid Piret Pungas-Kohv ja Kaupo Kohv. Kuulda sai lugusid soode kaitsest ja taastamisest, samuti anti mekkida murakamoosi. LIFE-IP CleanEST meeskond näitas oma tegemisi nii Aidu karjääri tehisveekogudel kui ka Narva, Purtse ja Erra jõgedel.
  • Eesti Loodushoiu Keskuse kalateadlase Meelis Tambetsi eestvedamisel õnnestus Narva Kreenholmi territooriumil Narva jõel näha kahe astanguga juga, mis kunagi oli Euroopa veerohkeim juga. Nüüd on joa astangud enamasti kuivad, vaid mõnel aastal suurvee ajal lastakse neile liigvett. Kuna piirkonda igaühel külastada ei õnnestu, siis olid külalised vaatepildist ning kuuldud lugudest tõeliselt rabatud. Kui õnnestuks sellele jõelõigul taastada pidev veevool, saaks seal taastada lõhede kudeala.

  • Edasi viis tee Põlula kalakasvandusse, mis on partneriks BalticSturgeon LIFE, LIFE Revives, LIFE-IP CleanEST ja LIFE SIP AdaptEst projektidele. Põlulas asustatakse LIFE projektide abil neid liike, kelle varud on vähenenud (nt Läänemere tuur, ebapärlikarp) ning kes ei suuda piisavalt paljuneda, et nende populatsioon iseseisvalt taastuks. Näha oli, et sealsed inimesed teevad oma tööd südamega ning ponnistavad igapäevaselt, et LIFE projektid õnnestuks.

LIFE kontaktisikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE kontaktisikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE kontaktisikud
Fotod: KIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE programm

 

 

LIFE kontaktisikute koostöökohtumist rahastati projektist “LIFE programmist teadlikkuse suurendamine ja projektitaotluste kvaliteedi parandamine 2”, mida rahastab Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaprojektide kaasrahastamise programm LIFE.