Skip to content
Vaegnägijatele

KIKi panus uudsesse tehnoloogiasse

Projekti edulugu
Erileht Foto: KIK

Kliimamuutustega kohanemisel ja toimetulekul on üks võtmetegur kahtlemata tehnoloogia arendamine, mille abil saab nutikalt ja süsteemselt vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale. Uued kaasaegsed tehnoloogiad aitavad meil säästa ressursse ja parandada keskkonna taluvusvõimet.

Eestis on juba olemas arvestatav hulk keskkonna heaks töötavaid tehnoloogilisi lahendusi ning käib tõhus koostöö erinevate asutuste vahel, et toetada uute ideede tekkimist ning elluviimist. Selleks, et oskaksime oma igapäevaseid tarbimisvalikuid tehes kasutada just uusi innovaatilisi võimalusi, tuleb nende arendamise kõrval suurendada ka teadlikkust. 

Seetõttu avaldasime 23. novembri Eesti Ekspressi vahel erilehe, kust leiab põnevad lood uudsetest ettevõtmistest, mis on erinevate rahastusallikate abil KIKi toel tehtud ja ka tegemisel. 

Seda nii suurtes ettevõtetes, idufirmades, kohalikul tasandil, koolides kui ka rohekiirendites. Paraku mahub neljale leheküljele ainult väike osa. Kahtlemata on häid näiteid veel ja veel – seda nii KIKi toel tehtuna kui ka Eestis laiemalt. 


Lehe pdf-ina leiad siit
 

Lehe artiklid kodulehel: 

 

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar