Skip to content
Vaegnägijatele

Angelika Verš: loodushariduskeskuste õppeprogrammid on hea võimalus koolitöö mitmekesistamiseks

KIKi töötaja artikkel
Angelika Verš Foto: Aron Urb

Keskkonda ja loodust väärtustava ning hoidva suhtumise kujundamisega tuleb tegeleda järjepidevalt juba maast-madalast. Me ju hoiame ja kaitseme seda, mida tunneme ja armastame.

Seetõttu avab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taas 4. aprillil haridusasutustele toetuse, et pakkuda lasteaedadele ja põhikoolidele võimalust osaleda loodus- ja keskkonnahariduskeskuste õppeprogrammides 2022/2023 õppeaastal.

Laste jaoks on oluline positiivne emotsionaalne õpe ning õppevõimaluste mitmekesisus. Lisaks loodusteaduslikele õppeainetele on riiklikus õppekavas käsitletud keskkonna ja säästva arenguga seotud teemad ning õpikeskkonna rikastamine väljaspool kooli toimuvate tegevustega. Kõike seda eelnevat saavadki õpilased keskkonnahariduskeskuste õppeprogrammides osaledes, samuti on see hea võimalus koolitöö mitmekesistamiseks.

Laste jaoks on oluline positiivne emotsionaalne õpe ning õppevõimaluste mitmekesisus.


Eestis on üle 100 keskkonna- ja loodushariduskeskuse, kus pakutakse erinevatele vanuseastmetele aktiivõppeprogramme. Kokku on neid ligi 150. Kvaliteetse ja huvitava õppeprogrammi läbiviimisel kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, näiteks loodusretked, grupitööd, katsed, meeltega tunnetamised, liikide määramised, vaatlused jms. Lisaks loodusteaduslikele alustele saavad  õpilased programmidest oskused ja positiivse suhtumise loodusesse ning arusaama inimeste ja looduse omavahelistest suhetest.Kõike seda eelnevat saavadki õpilased keskkonnahariduskeskuste õppeprogrammides osaledes, samuti on see hea võimalus koolitöö mitmekesistamiseks.

 

Kuidas leida sobiv õppeprogramm?

Keskkonnaameti eestvedamisel on koondatud kõik keskkonnaharidust puudutav keskkonnaharidus.ee portaali. Sealt leiab nii keskused, õppeprogrammid kui ka erinevad õppematerjalid. Õppeprogrammide alamlehelt saab otsida sobivat programmi nii teema, sihtgrupi kui ka maakonna järgi. Samuti saab valikut kitsendada keele, hinna ja grupi suuruse alusel.

Programme valides tasub kindlasti tähele panna muraka märgist. Tagamaks keskkonnahariduse ühtlane ja kvaliteetne tase, käivitus 2020. aasta kevadel Eesti Keskkonnahariduse Ühingu eestvedamisel keskkonnahariduslike õppeprogrammide kvaliteedi hindamine. Tänaseks on selle läbinud 68 keskuse 1036 programmi, millest 672 on saanud muraka märgise ehk kvaliteedimärgise. See tähendab, et programm on terviklikult läbi mõeldud ja õppekäiguks hästi ettevalmistatud.
 

Säästlik ja läbimõeldud planeerimine

Õppekäigu sihtkohaks soovitame valida lähima ja õppetööga kõige paremini haakuva looduskooli või keskkonnahariduskeskuse õppeprogrammi. Samuti tuleks jälgida nende planeerimisel vahendite säästlikku kasutamist, st soovitame väikesed klassid liita võimalusel üheks õpigrupiks. Võimalusel tuleks sõiduks kasutada ka mitme rühma/klassi peale ühte bussi või hoopis ühistransporti. Transpordikulude minimeerimiseks pakuvad mitmed keskused võimalust viia õppeprogramm läbi lasteaia või kooli ümbruses tulles ise kohapeale.

Kuna KIKi toetuse abiga on programmides osalevate klasside ja õpilaste arv aasta-aastalt kasvanud, kuid paraku toetusraha on jäänud samaks või isegi natuke vähenenud, siis on sellel aastal toetuse suurus 200 eurot ühe rühma/klassi/õpigrupi kohta. Nii saame anda loodushariduse kogemuse võimalikult paljudele.

KIKi toel on aastate jooksul loodusteadmisi saanud juba enam kui 500 000 last, kes lasteaia või kooli eestvedamisel on osalenud mõnes õppeprogrammis. Üksnes eelmisel aastal osales 4245 programmis 79 777 last. Eriti hea meel on, et tagasiside põhjal hindavad nii õpetajad kui õpilased vahetuid kogemusi pakkuvaid ja koolis õpitut kinnistavaid õppeprogramme kõrgelt.
 

KIKi õppekäikude taotlusvoor

  • Toetame põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides.
  • Taotlusi saavad esitada haridusasutused või selle pidajad.
  • Toetuse suurus on 200 eurot ühe rühma/klassi/õpigrupi kohta. Seda saab kasutada aktiivõppeprogrammi ja transpordi rahastamiseks 2022/2023 õppeaastal.
  • Kohustuslikku omafinantseeringut ei ole.
  • Taotlusi võtame vastu 4. aprillist kuni 29. aprillini 2022 kella 17-ni.
  • Taotlemine käib E-toetuse keskkonna kaudu (https://etoetus.rtk.ee).
  • Infopäev toimub veebi teel 7. aprillil kell 15.

Artikkel ilmus 1. aprillil 2022 Õpetajate Lehes.

Kontakt