Skip to content
Vaegnägijatele

Andrus Treier: KIKil on kasvav roll roheteemade sisulise eksperdi, ootuste selgitaja, nõuandja ja huvide ühendajana

KIKi töötaja artikkel
KIKi juhataja Andrus Treier Foto: Aron Urb

Keskkonna- ja kliimateemad on muutunud väga oluliseks, kuna vanal viisil jätkata ei saa ning inimesed kõikjal maailmas peavad oma elukorraldust säästvamaks muutma. Elurikkus, loodusvarad ja puhas õhk tunduvad iseenesestmõistetavad. Kuid järjest enam jõuab kõigi teadvusse, et loodusressursse tuleb hoida. Ikka selleks, et meil oleks jätkuvalt hea elada ja majandada. Just sel eesmärgil KIK erinevate keskkonnaprojektide elluviimist toetabki.

Eestimaal ei ole ilmselt kohta, kus midagi KIKi toel valminud või toimunud poleks. Eelmisel aastal panustasime keskkonnaprojektidesse ligi 138 miljonit eurot, mis on isegi veidi enam kui planeerisime. Kokku saabus meile 3220 taotlust, millest rahastasime 2424. Hea meel on, et ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute huvi panustada ümbritsevasse elukeskkonda on jätkuvalt suur. Rohepööre toob kaasa olulisi muutusi ja õhus on palju teadmatust. Seetõttu on toetuste vahendaja ülesannete kõrval KIKil kasvav roll roheteemade sisulise eksperdi, ootuste selgitaja, nõuandja ja huvide ühendajana.

Keskkonnavaldkond on sedavõrd mitmetahuline, et heade ja praktikas töötavate lahenduste pakkumiseks on vaja hoomata kogu valdkonda tervikuna ja saada aru tegevusalade omavahelistest seostest. 

Aastal 2021. käivitasime koos heade partneritega mitmeid projekte, et tuua selgust ja lisarahastust keskkonnaeesmärkide täitmiseks. Näiteks jätkasime roheideede konkursiga Negavatt ja LIFE programmiga teadlikkuse suurendamiseks, oleme projektipartneriks Eesti-Läti tuulepargi ettevalmistamisel ning Läänemere laevavrakkide seisukorra uuringutes, panustame kestliku rahastuse taksonoomiasse ja renoveerimismaratoni. Samuti on oluline üldise teadlikkuse suurendamine, kuna vaid seeläbi leitakse tee heade lahendusteni. Info jagamiseks korraldasime aasta jooksul 53 infopäeva ja koostööseminari, toimus 50 esinemist erinevatel üritustel, kirjutasime 44 artiklit, sh kuus arvamuslugu.

Aasta 2021 oli KIKile tegus ja tulemuslik ning on rõõm, et hea töö leidis kinnitust ka rahulolu-uuringute ja klientide tagasiside põhjal Soovitusindeksi NPS tase on kõrge (73%) ning põhjaliku rahulolu-uuringu alusel on 87% klientidest KIKi
teenustega rahul või väga rahul. Kusjuures ministeeriumite võtmeisikute rahulolu koostööga on lausa 96%. Usume, et koostöös saavutame rohkem, ning rahulolu näitab, et oleme õigel teel.

Kindlasti pälvivad kiidusõnu just meie töötajaid, kelle abivalmidust tagasisides eriliselt esile tõstetakse. KIKi tulemuslik tegevus ei oleks võimalik, kui meie töötajatel ei oleks huvi ja soovi areneda ning hoolida klientide käekäigust. On raske ülehinnata KIKi 22 aasta pikkust kogemust, töötajate üheksa-aastast keskmist tööstaaži ning üle-eestilist kohalolekut. Arendame süsteemselt oma inimeste teadmisi ja oskusi, et valdkondlike arengutega kaasas käia. Hoolime töötajatest, klientidest, partneritest ning loomulikult meid ümbritsevast loodus- ja elukeskkonnast tervikuna!

Tänan kõiki töötajaid, kliente ja partnereid sisuka aasta eest!

KIKi 2021. aasta kokkuvõtte leiad siit 

Andrus Treier
KIKi juhataja

Kontakt
Kati Raudsaar

Kati Raudsaar