Viimane võimalus taotleda toetust suletud prügila korrastustöödeks

02. oktoober 2009 | 00:00

Taotlusi võetakse KIKis vastu ning hinnatakse jooksvalt kuni eelarvemahu täitumiseni. See aga tähendab, et kõik prügilate sulgemiskohustusega juriidilised isikud ja kohalikud omavalitsused peavad kiirustama, et Ühtekuuluvusfondist ettenähtud töödeks raha taotleda.

Kõik nõuetele mittevastavad prügilad suleti ladestamiseks selle aasta 16. juulil ning 2013. aasta 16. juuliks peavad kõik need prügilad olema korrastatud. Korrastustööd on ladestamise lõpetamise järel teiseks sammuks prügila lõplikuks sulgemiseks. Korrastustöödeks on näiteks jäätmete koondamine, tihendamine, ladestuskoha eripära arvestava nõlvuse andmine ning jäätmelademe katmine haljastuse või millegi muuga.

Perioodil 2007-2013 on Ühtekuuluvusfondist jäätmekäitluse arendamise projektide rahastamiseks kavandatud 2,8 miljardit krooni, millest tavajäätmeprügilate sulgemiseks on ette nähtud 630 miljonit krooni. Esimeses kahes taotlusvoorus toetati üheksat projekti kogusummas 340 miljonit krooni.

Lisainformatsioon:
Aire Arike-Trutin
Projektikoordinaator
627 4186