Üheksa uut jäätmejaama said KIKilt toetust

16. oktoober 2018 | 10:57

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas rahastada jäätmete ringlussevõtu toetamise taotlusvoorust üheksa jäätmejaama rajamist 1,23 miljoni euroga. Toetust eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

„Jäätmete ringlussevõtmise arendamiseks on vaja tõhusamalt liigiti koguda jäätmeid ning jäätmejaamad on selleks hea viis,“ sõnab KIKi juhataja Veiko Kaufmann. „Loodame, et need üheksa annavad olulise tõuke edasi.“

Toetust said Saku, Raasiku, Anija vallavalitsused valla jäätmejaamade rajamiseks, samuti toetati Keila linna jäätmejaama rajamist. Peipsiääre vallavalitsus saab rajada jäätmejaama Alatskivile, Väike-Maarja vallavalitsus Rakkesse ning Kanepi vallavalitsus Kanepile. Toetati ka MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse projekti parandamaks ehitusjäätmete ringlusse andmise võimalusi Lääne-Virumaal ning OÜ Paikre põllumajandusplastijäätmete kogumise edendamist Lääne-Viru ja Võru jäätmekeskustes ning Maasi ja Läänemaa jäätmejaamades. Projektide kogumaksumus on enam kui 1,69 miljonit eurot, millest toetus moodustab 1,23 miljonit eurot. Täpsemalt leiab rahastatud projektide kohta infot KIKi kodulehelt siit.

Jäätmete ringlussevõtu toetamise taotlusvoorust toetati jäätmejaamade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. Samuti jäätmete korduskasutuseks ja ringlussevõtuks ettevalmistamist, liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu, korduskasutuskeskuste rajamist ja keskustesse inventari soetamist. Ülejäänud toetuse saajad selguvad novembri alguses.

Taotleda said kohalikud omavalitsused, selle asutused või kohalike omavalitsuste ühendused. Samuti eraõiguslik juriidilised isikud ning teatud tegevustele ka mittetulundusühingud.

Jäätmete ringlussevõtu toetamise II taotlusvooru laekus taotlusi kokku 60,69 miljoni euro eest, millest soovitud toetuste summa oli 35,16 miljonit eurot. 14 esitatud taotlust olid seotud kohalike omavalitsuste jäätmejaamade rajamise ja laiendamisega ning inventari soetamisega kogusummas 1,58 miljonit eurot.

Meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevused „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” töötas välja Keskkonnaministeerium.