ÜF veeprojekti avamine

29. mai 2007 | 00:00

Kahe omavalitsuse ühisprojektina ehitati ja rekonstrueeriti kokku 10 kilomeetrit veetorustikke ja 24 kilomeetrit reoveetorustikke koos pumplatega. Kehtnasse rajati uus joogiveepuhasti ja reoveepuhasti. Raplas renoveeriti olemasoleva reoveepuhasti mudatöötlus, kuhu paigaldati ka uus mudapress. Jääkmuda transpordiks hangiti multiliftauto, mis teenindab nii Rapla kui ka Kehtna reoveepuhastit.

Ühtekuuluvusfondi projektiga on loodud Rapla vallas uued liitumisvõimalused joogiveesüsteemiga 155 ja reoveesüsteemiga 469 kinnistule ning Kehtnas reoveesüsteemiga liitumiseks 30 kinnistule.

Investeeringute kogumaksumus oli 88,6 miljonit krooni, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 50 miljonit krooni. Keskkonnaministeerium finantseeris projekti 17 miljoni krooniga, Keskkonnainvesteeringute Keskus 8,3 miljoni krooniga, Kehtna ja Rapla omavalitsuste finantseering moodustas 13,3 miljonit krooni.

2000. aasta mais tegevust alustanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täites Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on võimalus KIKist taotleda keskkonnalaenu keskkonnaprojektide arendamiseks.

Lisainfo:
Anu Ideon
Projekti koordinaator
627 4183