Tule meile tööle - otsime toetuste üksuse juhti

27. jaanuar 2017 | 10:26

KIK-i pühendunud meeskonda on oodatud kogenud ja võimekas Toetuste üksuse juht. 

Keskkonnainvesteeringute Keskus on homse hoidja, mille toel viiakse igal aastal ellu tuhandeid projekte, et parandada ja säilitada Eesti keskkonnaseisundit, heastada keskkonnakahjustusi või taastoota loodusvarasid.

KIK-i põhitegevus on rahastada keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, Euroopa Liidu struktuurifondidest  ning rakendada rohelist investeerimisskeemi. Samuti saab KIK-ist taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu soovitud projekti elluviimiseks. KIK-i põhiväärtusteks on asjatundlikkus, avatus, ausus, sihikindlus ja koostöö. Vaata lisaks KIKi kodulehelt.
 

KIK-i pühendunud meeskonda on oodatud kogenud ja võimekas

TOETUSTE ÜKSUSE JUHT 

Sinu ülesandeks on kavandada ja käivitada organisatsioonis muutused, mis parendavad tööprotsesside efektiivsust. Sa saavutad suurepärased tulemused läbi pühendunud meeskonna ning sujuvate ja mõistlike protsesside. Sinu südameasjaks on kujundada koostööd, paindlikkust ning avatust toetav kultuur nii üksuse sees, kui teiste siseste ja väliste partneritega. Läbi viidud muutused toetavad eesmärkide saavutamist, tagavad töö kõrge kvaliteedi ning organisatsiooni kestliku arengu.

Ootame Sind kandideerima, kui omad kõrgharidust ning Sul on ette näidata arvestatav meeskonna juhtimise (sh juhtide juhtimise) kogemus keskmises või suures organisatsioonis. Oled edukalt kavandanud ja viinud ellu muutusi ning tõhustanud protsesse. Sind iseloomustab initsiatiiv asjade käivitamisel ning sihikindlus nende lõpule viimisel. Sul on positiivne hoiak ja võime innustada inimesi eesmärke saavutama. Sind kõnetab võimalus töötada organisatsioonis, mille eesmärgiks on vähendada ökoloogilist jalajälge ja anda panus tervema elukeskkonna heaks.

KIK pakub Sulle unikaalset võimalust end liidri ja professionaalina tõestada muudatuste juhtimise ülesande lahendamisel. Sa saad endale professionaalidest koosneva meeskonna, kellega koos on Sul võimalus kujundada organisatsiooni tulevikku ning kestlikku arengut. Sa kuulud juhtimismeeskonda ning oled strateegilisel tasandil kaasarääkija rollis. Oma tööga aitad kaasa keskkonna hoidmisele.

Kandideerimine talendipank.fontes.ee

Tähtaeg 14. veebruar

Lisainfo 62 770 77

Vanemkonsultant Kadri Sooberg-Aettik    

Värbamisassistent Katrin Jermann