Tiheda lasteaiahoone uuendamine jõudis lõpule

26. oktoober 2018 | 11:10

Täna, 26. oktoobril kell 13 avatakse Jõgevamaal Mustvee vallas uuendatud Tiheda lasteaed. Tegemist on ühe esimese lasteaiaga, kes sai KIKilt toetust lasteaiahoone energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks ning nüüd oma tööd lõpetas.

Tiheda lasteaia rekonstrueerimistööd läksid maksma 234 487 eurot, millest KIKi toetus oli 99 705 eurot.

„Hea meel, et hoolimata mitmete teiste lasteaedade rekonstrueerimise seisakutest ehituse kallinemise tõttu, saame siiski tunda rõõmu, et esimesed lasteaiad jõuavad oma projektidega lõpuni,“ sõnab KIKi projektikoordinaator Ööle Janson. „Loodame, et Tiheda laste ja lasteaiatöötajate päevad mööduvad nüüd põnevalt soojades ja värske õhuga ruumides täis uusi avastusi ja üheskoos tegutsemist.“  

Mustvee Vallavalitsuse ehituse peaspetsialist Jana Iort selgitab, et Tiheda lasteaia energiatõhususe edendamise projekti tulemusena viidi lasteaiahoone sisekliima vastavusse lasteaiale esitatavate nõuetega. „Projekti käigus soojustati lasteaia välisseinad ja sokkel, aknad vahetati energiatõhusate pakettakende vastu ning ühtlasi tõsteti need välispinna soojustuse sisse. Lisaks uuendati hoone küttesüsteem ning ehitati soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Sooja tarbevee tootmine ühendati maakütte soojuspumbaga,“ selgitab Iort tehtud töid. „Lasteaia renoveerimise tulemusena saavutas hoone energiaklassi C varasema E asemel.“

KIK toetab munitsipaallasteaedade energiatõhusamaks muutmise projekte üle kogu Eesti enam kui 14 miljoni euroga. Toetusraha tuleb Eesti CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust. Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Projektide elluviimine algas juulis 2017. KIKile laekus 2017. märtsis 54 taotlust, millest otsustati rahastada 52 lasteaeda kogusummas 14 706 291 eurot.

Toetusmeetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ töötas välja Rahandusministeerium koostöös KIKi ja valdkonna ekspertidega.