Tartu biometaani infopäeva ettekanded ja fotod

31. jaanuar 2018 | 10:13

KIK koos Maaülikooliga korraldas 24. jaanuaril 2018 kodumaiste keskkonnasõbralike taastuvkütuste tutvustamise raames infopäeva "Rohegaas 2018". Üritusel osales ligi 100 valdkonnaga seotud inimest.

Infopäeval anti ülevaade erinevaist riigipoolsetest toetustest, mille koosmõjul on tänaseks käivitunud nii biometaani tootmine, jaotamine kui ka tarbimine transpordikütusena. Kuulsime ka täpsemalt, kuidas miski neist üksikuna toimib ja millise panuse tarbimisahelas annab. Biogaasi ja -metaani tootjatelt saime infot objektiivsete arengute kohta, ettekanded olid nii autofirmade kui ka gaasiautode hooldusega tegelevate ettevõtete poolt.

Infopäev oli suunatud kõigile, kes hoolivad meie elukeskkonna puhtusest ja selle jätkusuutlikkusest ning on valmis selle nimel täna andma oma panuse. Toetuse taotlemise võimaluste kohta biometaani projektidele saab KIKi kodulehelt

Ove Maidla fotod üritusest SIIN.

Ettekanded alla laadimiseks:

Timo Tatar, energeetika osakonna juhataja, MKM
Siim Meeliste, Euroopa vaade biometaanile
Siim Umbleja, juhtivkoordinaator, KIK
River Tomera, Elering
Ahto Oja, gaasidest autokütustena, biogaasi ja –metaani tootmisest
Raul Kotov, Eesti Gaas
Andres Mängel, Keil M.A.,MAN bussid
Kristjan Relvik, surugaasiautode hooldusest, Gaznet