Taas saab eurotoetust looduskaitselistele projektidele

29. september 2010 | 09:13

Toetusteks planeeritud 30 miljonit krooni jaguneb kaheks. Pool sellest summast on mõeldud ohustatud elupaikade, ohustatud liikide elupaikade ja ohustatud liikide populatsioonide taastamiseks ning säilitamiseks vajalikeks tegevusteks ja võõrliikide arvukuse piiramiseks. Teine 15 miljonit krooni aga kaitstavate parkide korrastamiseks, kaitstavate üksikobjektide ja maastike soodsa seisundi taastamiseks ning kaitstavate loodusobjektide külastamist suunava infrastruktuuri rajamiseks või rekonstrueerimiseks.

Võrreldes eelmise taotlusvooruga tasub tähelepanu pöörata sellele, et elupaikade säilitamiseks vajaliku karja soetamist toetatakse vaid juhul kui elupaigas pole seni karjatamist toimunud või kui karjatamiskoormus on väiksem kui elupaiga hooldamise nõuetes lubatud. Ühele projektile antakse toetust 250 000 kuni 5 miljonit Eesti krooni, kusjuures toetuse taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

41-42 nädalal toimuvad erinevates Eesti paikades ka taotlemistingimusi tutvustavad infopäevad, täpsem info toimumiskohtade ja –kuupäevade osas avaldatakse oktoobri esimesel nädalal KIKi kodulehel.

Taotlusi saab saata postiga Keskkonnainvesteeringute Keskusesse aadressil Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn, tuua käsipostiga kõikidesse KIKi esindustesse üle Eesti või saata e-kirjaga aadressile info@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Looduse mitmekesisuse säilitamiseks on Euroopa Regionaalarengu Fondist aastateks 2007-2013 planeeritud 340 miljonit Eesti krooni, millest suurem osa suunatakse läbi riikliku investeeringute kava looduskaitseliselt oluliste projektide teostamiseks. Aasta alguses lõppenud avatud taotlusvooru kaudu toetati 27 projekti ligi 50 miljoni krooniga.

Lisainformatsioon:
Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127

Merle Oagu
Projektikoordinaator
627 4112