Riik toetab biojäätmete ringlussevõtu projekte 5,15 miljoni euroga

05. detsember 2018 | 09:44

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada Eesti Keskkonnateenused AS ja OÜ Paikre biojäätmete ringlussevõtu projekte kokku 5,15 miljoni euroga. Toetusraha eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

„Mõlemad rahastust saanud projektid kasutavad innovaatilise lahendusena biojäätmete ringlussevõtuks kuivkääritamise meetodit, mille tulemusena eraldub biolagunevatest jäätmetest biogaas ning saadakse kääritusjääk,“ selgitab toetust saanud projektide olemusi KIKi toetuste üksuse juht Koit Kaskel

Eesti Keskkonnateenused AS sai toetust 2,42 miljonit eurot Harjumaale liigiti kogutud biojäätmete käitlemistehase rajamiseks. Protsessis kasutatakse liigiti kogutud biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning aia- ja haljastujäätmeid kokku ca 12 100 t/a. Projekti kogumaksumus on 4,96 miljonit eurot. OÜ Paikre sai toetust 2,73 miljonit eurot reoveesette ja biojäätmete jätkusuutliku koostöötlemise ja ringlussevõtu pilootprojektile. Projekti raames rajatakse Pärnusse jäätmekäitluskeskus, mis võtab ringlusse kokku ca 7500 t/a reoveesetet koos Pärnumaal liigiti kogutud köögi- ja sööklajäätmetega. Kogu projekti maksumus on 5,47 miljonit eurot. 

Lisaks otsustas KIK juba oktoobris rahastada jäätmete ringlussevõtu toetamise taotlusvoorust üheksa jäätmejaama rajamist. Neile lisandus nüüd veel kaks OÜ Paikre projekti Pärnu linna ja Paikuse osavalla jäätmejaama inventari soetamiseks. Toetuse summad on vastavalt 20 788 eurot ja 22 461 eurot. Kokku toetab KIK üheteistkümne jäätmejaama rajamist ja inventari soetamist 1,27 miljoni euroga.

Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu II taotlusvooru laekus taotlusi kokku 60,64 miljoni euro eest, millest soovitud toetuste summa oli 35,12 miljonit eurot. 14 esitatud taotlust olid seotud kohalike omavalitsuste jäätmejaamade rajamise ja laiendamisega ning inventari soetamisega. Jäätmete ringlussevõtuks esitati samuti kokku 14 taotlust.

Meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevused „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine” töötas välja Keskkonnaministeerium.