Riik alustas võrgutasude hüvitamisega  

12. november 2021 | 09:58

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) alustas võrguettevõtjatele kulude kompenseerimist, et leevendada lõpptarbijatele elektrienergia hinnatõusu. Hüvitise saamiseks esitab võrguettevõtja KIKile nõuetekohase avalduse. Tarbija hüvitise saamiseks midagi tegema ei pea – poole väiksem võrgutasu kajastub tema igakuistes elektriarvetes.

„Maailmas valitsev energiakriis ei jäta kahjuks Eesti inimesi ja ettevõtteid puutumata, kuid kevadeni riigi poolt osaliselt kompenseeritav võrgutasu annab tarbijatele mõningat leevendust elektriarvete tasumisel. Tänu kiirele ja paindlikule koostööle KIKiga ja võrguettevõtjatega on võimalik esitada väiksemad arved juba oktoobrikuu tarbimise eest,“ sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

„Kindlasti on tegemist tänuväärse toetusega, mis puudutab kõiki Eesti tarbijaid üheaegselt,“ sõnas KIKi juhataja Andrus Treier. „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium usaldas selle ajakriitilise toetuse väljatöötamise KIKile. Kiire tegutsemise tulemusena olemegi nüüd valmis võrguettevõtetelt avaldusi vastu võtma,“ lisab ta.

Võrguettevõtjale hüvitatakse 2021. aasta 1. oktoobrist kuni 2022. aasta 31. märtsini tarbijale osutatud võrguteenuse eest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust saamata jäänud tulu. Eeldatav toetuse kogueelarve on 88,25 miljonit eurot. Kompenseerimisele kuulub 50% tarbijate võrguteenuse kuludest (tavapärane jaotus- või ülekandeteenuse tariif, millele lisandub aktsiis, taastuvenergia tasu ja käibemaks). Hüvitist antakse ainult tegevusloaga võrguettevõtjatele elektrituruseaduse mõistes. Kompenseeritav summa ei tohi ületada tarbijalt samal perioodil küsitud summat.

Võrguettevõtja peab KIKile esitama hiljemalt 14. kuupäevaks avalduse, mis hõlmab tarbijate eelnenud kalendrikuu summasid. KIK teeb rahastusotsuse kümne tööpäeva jooksul avalduse saamisest. Täpsemad juhised ja avalduse vormi leiab KIKi kodulehelt siit. Toetust jagatakse vastavalt määrusele „Elektri lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord“.


Foto: Pexels